Проекти

'НЕК' ЕАД предприятие "Язовири и каскади"


Изпълнение на работи по обект: "Ремонт под вода на сондажи в тялото на язовирна стена "Чаира" - инжектиране от водната страна на зоните около сондажите: К 8-14, № 44 и № 33".

Изпълнението на работата приключи на 22.08.2015 година

'НЕК' ЕАД предприятие "Язовири и каскади"


"Подводен оглед на ремонтен затвор на десен основен изпускател (ОИ) на язовирна стена "Искър""

Изпълнението на работата приключи на 29.06.2017 година

'НЕК' ЕАД предприятие "Язовири и каскади"


"Подводен оглед на неподвижен контур на бързопадащ таблен затвор на ГНД за ВЕЦ "Пасарел" яз. р-н "Искър""

Изпълнението на работата приключи на 29.06.2017 година

Община "Враца" - ремонт на микроязовири


"Ремонт и възстановяване на пострадали обекти от наводненията през периода 31.07.2014 – 04.08.2014 на територията на община Враца, в т.ч. проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор”

1. "Ремонт на преливника и гасителя на яз. Желязковец,  с. Баница , община Враца"

2. "Ремонт на преливника и гасителя на яз. Мраморчица, с. Горно пещене , община Враца"

Изпълнението на работата приключи април 2017 година

'НЕК' ЕАД предприятие "Язовири и каскади"


Изпълнение на СМР по "Ремонт на водовземна кула за ВЕЦ "Пещера".

Изпълнението на работата приключи на 14.11.2016 година.

<< Предишна страница