Ремонт, Реконструкция и поддръжка на язовири!

Черноморски Водолазен Център ООД, сме специализирани в ремонтите, реконструкцията и пдоръжката на язовири от всякакъв мащаб. Ние работим върху всяка част от язовира, както над, така и под вода. Екипът ни има опит и оборудване, необходимо за работа в различни условия, включително и в затворени пространства, повишени работни станции, подводно строителство и др. Когато повечето фирми поставят работа по язовирите на заден план, за нас те са основен фокус, със специализирани екипи, специализирано оборудване, както и стабилна програма за безопасност.

Подводно полагане на бетон

'Ч.В.Ц.' ООД може да изгради нови или подмени съществуващи бетонни структури, като предлага и голямо разнообразие ремонти. От големи площи до малки ремонтнни повърхностнини, нашите екипи могат да поставят бетон над и под вода.

Саваци(табли), задвижки, клапи, кранове, предпазни решетки и др.

От големи ролетни саваци до малките саваци, 'Ч.В.Ц.' ООД може да замени или да реабилитира механични компоненти за контрол на водата от всички размери и дизайн с помощта на иновативни и икономически ефективни подходи. Това включва пълна подмяна, ремонт, и дори пълно възстановяване на място

Язовирни Изпускатели

Ние сме специализирано дружество в няколко ключови области на язовирните съоръжения, изискващи точност, производство и монтаж. Това включва структурни стоманени компоненти като напорни тръбопроводи, предпазни решетки и прегради, както и механиката и автоматиката, която ги управлява. В нашата фирма работят сертифицирани заварчици и разполагаме с оборудване за замерване на извършената заварка, както над вода така и под.

Възстановяване на язовирни стени!

Свилчането и ерозията могат да бъдат най-лошият враг на всякакви водна структура. Ние от Черноморски Водолазен Център предлагаме алтернативи, които да осигурят по-дълготрайно решение от подкопавания, свличания и други деградации на земния насип. Дали проблемът е над или под водата, ние може да предоставим ключовия решения на проблема