Поддръжка на пристанища и морски плавателни съдовет

От самото създаване на нашата комапния се занимаваме и обслужваме под и над вода морски съоръжения(кейове, мостове, пристанища, докове, пирсове, брегоукрепителните и защитини съоръжения и мн.др).С натрупания опит от извършените проекти можем да консултираме и разрешим даден проблем. Заради ситуирането на нашият централен офис и лесният и бърз достъп до тези съоръжения можем да бъдем полезни по всяко време

 

Част от дейностите които предлагаме са:

Плавателни съдове:
 
 • Подводно освидетелстване и ремонт на подводната част на плавателни съдове.
 • Подводно измерване на дебелини до 250мм. с ултразвуков дебеломер.
 • Машинно почистване подводната част на кораби от обраствания.
 • Машинно почистване на винто-рулеви групи.
 • Машинно полиране гребен винт.
 • Бандажиране на дейдвуди за подмяна на набивки.
 • Освобождаване на гребни винтове от въжета.
 • Почистване на кингстонни решетки, демонтаж и монтаж на решетки.
 • Почистване на кингстонни шахти.
 • Запушване и отпушване на кингстонни решетки и шахти.
 • Запушване на пробойни.
 • Подмяна под вода на протектори.
 • Подводно рязане и заваряване.
Пристанища:
 • Подводни и надводни замервания
 • Почистване на съоръжения
 • Снемане на промери
 • Аварийно-спасителни дейности
 • Изграждане на защитни съоръжения
 • Изграждане на брегоукрепителните съоръжения
 • Възстановяване на разрушени фуги и напукан бетон
 • Поддръжка и ремонт на докове и пирсове
За повече информация се свържете с нас или ни посетете на посочения адрес.