Подводно техническа дейност

Въз основа на получените резултати и нуждите на нашите клиенти, ние ще ви посъветва за оптимална методика на ремонт, който ще бъде последван от предоставянето на необходимите мерки за поддръжка и ремонтни услуги, които често са част от ИТР обхвата на работа. Доставяме планове за поддръжка, които са в съответствие с одобрената класификационна организация и в резултат на изпълнението на проекта ще има минимално въздействие върху вашето производство.

 
Някои от подводните видове дейности които извършваме са:
 
 • Строителство, реконструкция и ремонт на хидротехнически съоръжения, монтажни и демонтажни работи под вода
 • Ремонтни и рехабилитационни работи на пречиствателни станции
 • Преграждане на канали и тунели
 • Ремонт на фуги и пукнатини по бетонови, стоманобетонови повърхности под и над вода, ремонт на бетонови повърхности под вода чрез нанасяне на подводни замазки
 • Водолазни работи по нанасяне на антикорозионни покрития
 • Полагане и укрепване на кабели под вода
 • Аварийни ремонти в експлоатационни условия
 • Инжекционни работи под вода
 • Рязане и пробиване на бетон, стоманобетон с хидравлични машини
 • Пробиване и къртене с пневматична и хидравлична техника
 • Подводно заваряване
 • Документиране и съставяне на екзекутиви
 • Видео и фотозаснемане под вода
 • Огледи на труднодостъпни места

„Черноморски Водолазен Център“ ООД прилага интегриран подход за изпълнение, който ни позволява да се справим с управлението, доставките, проектирането и инженеринга на проектите. Ние се грижим за всичко и това намаляване натовареността на клиента. Крайният резултат: безопасна и ефективна услуга на която можете да се доверите.