“Оглед и оценка на състоянието на ГНД за ВЕЦ „Пасарел“ в участък от водовземна кула до шахта бързопадащ затвор”

Кратко описание на обекта

Хидровъзел “Искър“ е изграден в горното течение на р. Искър, на 24 километра югоизточно от гр. София по пътя за гр. Самоков. По проектни разработки, предназначението на хидровъзела е многоцелево – за добив на електроенергия, питейно и промишлено водоснабдяване на гр. София и околностите, напояване на Софийското поле и за ограничаване на наводненията в него.
Водоподаването към ВЕЦ „Пасарел“ и водоснабдяването на гр. София става по главна напорна деривация (ГНД), чието начало е с водовземна кула разположена в язовир „Искър“.
Предвид предстоящи ремонтни дейности в „Шахта бързопадащ затвор“, която се намира по ГНД, е необходимо да се извърши оглед и даде оценка за състоянието на участъка отдеривацията от водовземната кула до шахта бързопадащ затвор.

Основно използвано оборудване

 • ROV «SEABOTIX LBV200S²»
 • ROV «SEABOTIX LBV300-5»
 • « KIRBY MORGAN SUPERLITE 27 HELMET»
 • Водолазна „пъпна връв” «AMRONINTL»
 • Подводна ТВ и видео «NOVASUB BULET-Sony Colour Camerа»
 • Станция за наблюдение и надземно визуализиране на извършените подводни огледи или работи «SCC-2DRVL-DVR Novasub 2 Diver radio»
 • Водолазна станция-газово стопанство и комуникация «AMRON AMCOM II»
 • Инверторен токов бензинов генератор «HONDA»- Japan
 • Оглед и оценка на състоянието на свода на стоманобетонова тръба на ГНД за ВЕЦ „Пасарел“ в участък от водовземна кула до шахта бързопадащ затвор.
 •  Оглед и оценка на състоянието на дъното на стоманобетонова тръба на ГНД за ВЕЦ „Пасарел“ в участък от водовземна кула до шахта бързопадащ затвор.
 • Сонарно заснемане и оглед и оценка състоянието на връзките между отделните елементи на стоманобетонова тръба на ГНД за ВЕЦ „Пасарел“ в участък от водовземна кула до шахта бързопадащ затвор.
 • Оглед на външна видима част на стоманобетонова тръба на ГНД за ВЕЦ „Пасарел“ в открит участък от km 0+00 m до km 0+143 m за визуална оценка дъното на язовира.
 • Изготвяне на технически доклад
Черноморски Водолазен Център Лого

В света на тишината, говорят действията!

Абонирай се сега

Не пропускайте нашите бъдещи актуализации! Абонирайте се днес!

Copyright © 2023 Черноморски Водолазен Център ООД