"Подводен оглед на ОИ на язовирна стена „Ивайловград“"

Кратко описание на обекта

Язовир „Ивайловград” е последното стъпало от каскада „Арда”. Разположен е на 10 km северозападно от гр. Ивайловград. Основното му предназначение е добив на електроенергия. По короната на стената минава пътят гр. Ивайловград – гр. Любимец. Във връзка с безопасната техническа експлоатация на язовирната стена и съоръженията към нея, периодично се извършват огледи на съоръженията под вода. Такива съоръжения в стената на яз. „Ивайловград“, които не могат да бъдат ревизирани освен под вода са елементите на основния изпускател (ОИ): входяща решетка, ремонтен затвор, компенсатор, работен затвор, прилежащи към затворите неподвижни контури, тръбопровод. За проверка състоянието на елементите на ОИ е необходимо е да бъде направен подводен оглед.

Основно използвано оборудване

  • ROV «SEABOTIX LBV200S²»
  • ROV «SEABOTIX LBV300-5»
  • Инверторен токов бензинов генератор «HONDA»- Japan
  • Подводен оглед на метални решетки на ляв и десен ОИ и на стоманобетонната конструкция около решетките;
  • Подводен оглед на ляв и десен тръбопровод от решетката – до ремонтен затвор;
  • Подводен оглед на таблите на ремонтен и работен таблен затвор;
  • Подводен оглед на неподвижен уплътнителен контур (горен, долен праг и вертикални водачи) на ремонтни затвори на ляв и десен ОИ и на панцеровката на тръбопровода между ремонтен и работен затвор на ляв и десен ОИ;
  • Подводен оглед на ляв и десен тръбопровод от работен затвор до изхода на ОИ;
  • Подводен оглед на неподвижен уплътнителен контур (горен, долен праг и вертикални водачи) на работни затвори на ляв и десен ОИ;
  • Изготвяне на доклад с резултати от огледа, видеоматериали видеорезюме;
Черноморски Водолазен Център Лого

В света на тишината, говорят действията!

Абонирай се сега

Не пропускайте нашите бъдещи актуализации! Абонирайте се днес!

Copyright © 2023 Черноморски Водолазен Център ООД