"Подводен оглед на ОИ на язовир „Александър Стамболийски“ яз. район „Ал. Стамболийски“"

Кратко описание на обекта

Язовир „Александър Стамболийски” е построен на река Росица, ляв приток на река Янтра. Язовирната стена отстои на 12 km от град Сухиндол.

Във връзка с безопасната техническа експлоатация на язовирната стена и съоръженията към нея, периодично се извършват огледи на съоръженията под вода. Такива съоръжения в стената на яз. „Ал. Стамболийски“, които не могат да бъдат ревизирани освен под вода са елементите на основния изпускател (ОИ): входяща решетка и ремонтен затвор с прилежащия му неподвижен контур и елементи от аварийния затвор

Основно използвано оборудване

 • ROV «SEABOTIX LBV200S²»
 • ROV «SEABOTIX LBV300-5»
 • « KIRBY MORGAN SUPERLITE 27 HELMET»
 • Водолазна „пъпна връв” «AMRONINTL»
 • Подводна ТВ и видео «NOVASUB BULET-Sony Colour Camerа»
 • Станция за наблюдение и надземно визуализиране на извършените подводни огледи или работи «SCC-2DRVL-DVR Novasub 2 Diver radio»
 • Водолазна станция-газово стопанство и комуникация «AMRON AMCOM II»
 • Инверторен токов бензинов генератор «HONDA»- Japan
 • Подводен оглед на решетки;
 • Подводен оглед и оценка на наноси;
 • Подводен оглед на стоманобетонови конструкции;
 • Подводен оглед на камери с панцеровани участъци;
 • Подводен оглед на ремонтни, аварийни затвори и байпаси;
 • Подводен оглед на водовземна кула;
 • Изготвяне на доклад с видеоматериал от проведения оглед.
Черноморски Водолазен Център Лого

В света на тишината, говорят действията!

Абонирай се сега

Не пропускайте нашите бъдещи актуализации! Абонирайте се днес!

Copyright © 2023 Черноморски Водолазен Център ООД