"Подводен оглед на ОИ на язовир „Тешал“ и водовземане за ГНД на ВЕЦ „Девин“"

Кратко описание на обекта

Язовир „Доспат” и язовир „Тешал“ са най- горните стъпала от каскада „Доспат-Въча“. Съгласно изискванията на Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние, чл.27, ап. 4 на съоръженията, които се намират постоянно под вода, периодично, най-малко веднъж на 5 години, се извършва оглед от водолази.

Последен такъв оглед е правен през 2015 г.

Основно използвано оборудване

 • ROV «SEABOTIX LBV200S²»
 • ROV «SEABOTIX LBV300-5»
 • « KIRBY MORGAN SUPERLITE 27 HELMET»
 • Водолазна „пъпна връв” «AMRONINTL»
 • Подводна ТВ и видео «NOVASUB BULET-Sony Colour Camerа»
 • Станция за наблюдение и надземно визуализиране на извършените подводни огледи или работи «SCC-2DRVL-DVR Novasub 2 Diver radio»
 • Водолазна станция-газово стопанство и комуникация «AMRON AMCOM II»
 • Инверторен токов бензинов генератор «HONDA»- Japan
 • Подводен оглед на входяща решетка на ОИ на язовир „Тешел“;
 • Подводен оглед, оценка и профил на наноси и стоманобетонната конструкция на кулата на ОИ на язовир „Тешел“;
 • Подводен оглед на ремонтен затвор на ОИ на язовир „Тешел“;
 • Подводен оглед на входящи решетки на водовземане за ГНД на ВЕЦ „Девин“;
 • Подводен оглед на решетки на технологични ниши на водовземане за ГНД на ВЕЦ „Девин“;
 • Подводен оглед, оценка и профил на наноси и стоманобетонната конструкция на кулата на водовземането за ГНД на ВЕЦ „Девин“;
 • Подводен оглед на ремонтен затвор на водовземане за ГНД на ВЕЦ „Девин“;
 • Подводен оглед на работен затвор на водовземане за ГНД на ВЕЦ „Девин“;
 • Изготвяне на доклад от подводните дейности със снимков и видеоматериал;

Черноморски Водолазен Център Лого

В света на тишината, говорят действията!

Абонирай се сега

Не пропускайте нашите бъдещи актуализации! Абонирайте се днес!

Copyright © 2023 Черноморски Водолазен Център ООД