„Подводен оглед на основен изпускател на язовир „Цанков камък“, ЯР „Въча“

Кратко описание на обекта

Язовир „Цанков камък” е третото стъпало на енергийната каскада „Доспат-Въча” и се намира на 25 km от град Девин.

Във връзка с безопасната техническа експлоатация на язовирната стена и съоръженията към нея, периодично се извършват огледи на съоръженията под вода. Такива съоръжения в стената на яз. „Цанков камък“, които не могат да бъдат ревизирани освен под вода са елементите на основния изпускател(ОИ): входяща решетка и ремонтен затвор с прилежащите им неподвижни контури.

 

Основно използвано оборудване

  • ROV «SEABOTIX LBV200S²»
  • ROV «SEABOTIX LBV300-5»
  • Инверторен токов бензинов генератор «HONDA»- Japan
  • Подводен оглед на решетки
  • Подводен оглед на стоманобетонова конструкция
  • Оглед и оценка на наносите пред ОИ
  • Изготвяне на доклад с видеоматериал
Черноморски Водолазен Център Лого

В света на тишината, говорят действията!

Абонирай се сега

Не пропускайте нашите бъдещи актуализации! Абонирайте се днес!

Copyright © 2023 Черноморски Водолазен Център ООД