"Подводен оглед на съоръжения - яз. „Студен кладенец“"

Кратко описание на обекта

Язовир „Студен кладенец” е вторият от каскада „Арда”. Стената на яз. „Студен кладенец“ е снабдена с два основни изпускателя (ОИ) – ляв и десен. Във връзка с безопасната техническа експлоатация на язовирната стена и съоръженията към нея, периодично се извършват огледи на съоръженията под вода. Такива съоръжения в стената на яз. „Студен кладенец“, които не могат да бъдат ревизирани освен под вода са елементите на ОИ: входяща решетка, ремонтен затвор с прилежащите им неподвижни контури, стоманен тръбопровод. За проверка състоянието на елементите на ОИ е необходимо е да бъде направен подводен оглед.

Основно използвано оборудване

 • ROV «SEABOTIX LBV200S²»
 • ROV «SEABOTIX LBV300-5»
 • « KIRBY MORGAN SUPERLITE 27 HELMET»
 • Водолазна „пъпна връв” «AMRONINTL»
 • Подводна ТВ и видео «NOVASUB BULET-Sony Colour Camerа»
 • Станция за наблюдение и надземно визуализиране на извършените подводни огледи или работи «SCC-2DRVL-DVR Novasub 2 Diver radio»
 • Водолазна станция-газово стопанство и комуникация «AMRON AMCOM II»
 • Инверторен токов бензинов генератор «HONDA»- Japan
 • Да бъде извършен подводен оглед на входящата решетка на ляв и десен ОИ;
 • Да се провери подвижността на вратата в решетката с отваряне и затваряне от водолаз;
 • Да бъде извършен оглед и заснемане на наносите пред и след решетката на ляв и десен ОИ с изготвяне надлъжен и напречен профил;
 • Да бъде извършен оглед на подвижен и неподвижен контур на дросел клапата на ляв и десен ОИ на яз. „Студен кладенец“;
 • Да бъде изготвен доклад с резултати от огледа, с видеоматериал;
Черноморски Водолазен Център Лого

В света на тишината, говорят действията!

Абонирай се сега

Не пропускайте нашите бъдещи актуализации! Абонирайте се днес!

Copyright © 2023 Черноморски Водолазен Център ООД