“Почистване на наноси, изработка и монтаж на предпазна решета пред основен изпускател, яз. Луковит, яз. Район Ал. Стамболийски“

Кратко описание на обекта

Хидровъзел „Луковит” е изграден на р. Златна Панега, непосредствено над гр. Луковит. Главното съоръжение на хидровъзела е каменнозидана язовирна стена. Язовирът е съоръжен с челен преливник в централната част на стената за провеждане на високите води на р. Златна Панега и основен изпускател(ОИ) за аварийно изпускане.

Основният изпускател на язовира представлява тръба DN 1400 с дължина ~18 m и е разположен на кота ос 124,40. Снабден е с ремонтен таблен затвор на входа и работен затвор тип клинов шибър разположен в шибърно помещение на изхода на тръбата. Предпазна решетка на входа на основния изпускател не е изпълнена. Основният изпускател зауства в енергогасителя на преливника.

 

Основно използвано оборудване

 • ROV «SEABOTIX LBV200S²»
 • ROV «SEABOTIX LBV300-5»
 • « KIRBY MORGAN SUPERLITE 27 HELMET»
 • Водолазна „пъпна връв” «AMRONINTL»
 • Подводна ТВ и видео «NOVASUB BULET-Sony Colour Camerа»
 • Станция за наблюдение и надземно визуализиране на извършените подводни огледи или работи «SCC-2DRVL-DVR Novasub 2 Diver radio»
 • Водолазна станция-газово стопанство и комуникация «AMRON AMCOM II»
 • Инверторен токов бензинов генератор «HONDA»- Japan
 • Почистване на наноси, отломи и едрогабаритни предмети от и пред ремонтния затвор на основния изпускател;

 • Почистване на смоли залепнали между ремонтния затвор и панцеровката около входа на ОИ;

 • Оглед и заснемане на размери за изготвяне на проект;

 • Изготвяне на работен проект за изработка и монтаж на предпазна решетка;

 • Изработване и доставка на обекта на предпазна решетка;

 • Монтаж на предпазна решетка;

Черноморски Водолазен Център Лого

В света на тишината, говорят действията!

Абонирай се сега

Не пропускайте нашите бъдещи актуализации! Абонирайте се днес!

Copyright © 2023 Черноморски Водолазен Център ООД