Оператор на язовири

Оператор на язовири и съоръженията към тях

Нашите специалисти ще Ви гарантират правилна експлоатация и техническо обследване на малки и големи язовирни стени и съоръжения към тях.

Съгласно Закона за водите експлоатация на язовир и прилежащите му технически съоръжение се извършва от хидроспециалист(инженер Хидротехническо строителство.) „Оператор на язовир“ е юридическо лице, разполагащо с хидроспециалисти.

„Оператор на язовир“ е сравнително нова услуга за България.Операторът на язовир извършва дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирната стена и прилежащите й съоръжения – преливник, основен изпускател и др.

Дейността Оператор на язовир включва:

  • Изпълнение на измервания с контролно – измервателната система(КИС).
  • Обработка на данните от контролно-измервателната система (КИС) на язовира.
  • Изготвянето на индивидуалната оценка на техническото състояние на язовира и съоръженията му също се извършва от оператора на язовира.
  • Изготвяне и актуализиране на програма за технически контрол на язовира и прилежащите му съоръжения.
  • Изготвяне и актуализиране на аварийните планове за действие.
  • Въвеждане на данни в информационната система на ДАМТН.
  • Изготвяне на периодични доклади за състоянието на язовирната стена и съоръженията към нея

За запитвания относно дейността:

Нуждаете се от помощ с по-лесни решения? Ние сме експерти!

Черноморски Водолазен Център Лого

В света на тишината, говорят действията!

Абонирай се сега

Не пропускайте нашите бъдещи актуализации! Абонирайте се днес!

Copyright © 2023 Черноморски Водолазен Център ООД