Ремонти и поддръжка на пристанища, плавателни съдове и язовири

Ремонти и поддръжка на пристанища и морски плавателни съдове!

ТУВ Норд
БКР
 • Подводни и надводни замервания
 • Почистване на съоръжения
 • Снемане на промери
 • Аварийно-спасителни дейности
 • Изграждане на защитни съоръжения
 • Изграждане на брегоукрепителните съоръжения
 • Възстановяване на разрушени фуги и напукан бетон
 • Поддръжка и ремонт на докове и пирсове
 • Подводно освидетелстване и ремонт на подводната част на плавателни съдове.
 • Подводно измерване на дебелини до 250мм. с ултразвуков дебеломер.
 • Машинно почистване подводната част на кораби от обраствания.
 • Машинно почистване на винто-рулеви групи.
 • Машинно полиране гребен винт.
 • Бандажиране на дейдвуди за подмяна на набивки.
 • Освобождаване на гребни винтове от въжета
  Почистване на кингстонни решетки, демонтаж и монтаж на решетки.
 • Почистване на кингстонни шахти.
 • Запушване и отпушване на кингстонни решетки и шахти.
 • Запушване на пробойни.
  Подмяна под вода на протектори.
 • Подводно рязане и заваряване.

Реконструкция , ремонти и поддръжка на язовири!

Черноморски Водолазен Център ООД, сме специализирани в ремонтите, реконструкцията и поддръжката на язовири от всякакъв мащаб. Ние работим върху всяка част от язовира, както над, така и под вода. Екипът ни има опит и оборудване, необходимо за работа в различни условия, включително и в затворени пространства, повишени работни станции, подводно строителство и др. Когато повечето фирми поставят работа по язовирите на заден план, за нас те са основен фокус, със специализирани екипи, специализирано оборудване, както и стабилна програма за безопасност.

 • Подводни и надводни замервания
 • Почистване на съоръжения
 • Изграждане на защитни съоръжения
 • Документиране и съставяне на екзекутиви
 • Огледи на труднодостъпни места
 • Видео и фотозаснемане под вода

От големи ролкови саваци до малките таблени затвори, можем да заменим или да рехабилитираме всички механични, хидравлични или електрически компоненти за контрол на водните потоци, от всякакви размери и дизайн с помощта на иновативни и икономически ефективни подходи.

Изграждаме нови или подменяме съществуващи бетонни структури, като предлагаме голямо разнообразие на ремонтни услуги в сферата на бетонирането. Нашите екипи могат да леят бетон както над, така и под вода.

Ние сме специализирано дружество в няколко ключови области на язовирните съоръжения, изискващи точност прецизност при монтаж. Това включва структурни стоманени компоненти като напорни тръбопроводи, предпазни решетки и прегради, както и механиката и автоматиката, която ги управлява.​

Свличането и ерозията могат да бъдат най-лошият враг на всякакви водна структура. Ние предлагаме алтернативи, които да осигурят по-дълготрайно решение от подкопавания, свличания и други деградации на земния насип. Дали проблемът е над или под водата, ние може да предоставим ключовия решения на проблема

Нуждаете се от помощ с по-лесни решения? Ние сме експерти!

В света на тишината, говорят действията!

Абонирай се сега

Не пропускайте нашите бъдещи актуализации! Абонирайте се днес!

Copyright © 2023 Черноморски Водолазен Център ООД