„Подводен оглед на водовземна кула за ВЕЦ „Пещера“

Кратко описание на обекта

Водовземната кула за ВЕЦ „Пещера“ е разположена на десния скат на езерото на 150m от оста на язовирна стена „Батак“. Изградена е над входната част на основното водовземане. Самото водовземане представлява водоприемник във вид на лула. На отвора има подвижна решетка, а затворния орган е плоска метална табла тип „Вегитал”.

През 2016г. е извършен ремонт на компрометирани участъци от конструкцията на водовземната кула от Външен изпълнител. Поради режима на работа на съоръжението и неблагоприятните климатични условия на експлоатация е необходимо да се направи проверка на текущото състояние на извършените ремонтни дейности по облицовката и конструкцията на съоръжението.

Основно използвано оборудване

 • ROV «SEABOTIX LBV200S²»
 • ROV «SEABOTIX LBV300-5»
 • « KIRBY MORGAN SUPERLITE 27 HELMET»
 • Водолазна „пъпна връв” «AMRONINTL»
 • Подводна ТВ и видео «NOVASUB BULET-Sony Colour Camerа»
 • Станция за наблюдение и надземно визуализиране на извършените подводни огледи или работи «SCC-2DRVL-DVR Novasub 2 Diver radio»
 • Водолазна станция-газово стопанство и комуникация «AMRON AMCOM II»
 • Инверторен токов бензинов генератор «HONDA»- Japan
 • Почистване на релсовия път за Вегитала;
 • Оглед на участъка от релсовия път, който е под вода;
 • Изваждане на решетката;
 • Подводен оглед на контура на водовземния отвор;
 • Спускане и уплътняване на металната табла;
 • Подводен оглед на водовземната кула;
 • Изваждане на металната табла и спускане на решетката;
 • Изготвяне на подробен технически доклад за резултатите от огледа;
Черноморски Водолазен Център Лого

В света на тишината, говорят действията!

Абонирай се сега

Не пропускайте нашите бъдещи актуализации! Абонирайте се днес!

Copyright © 2023 Черноморски Водолазен Център ООД