„Подводен оглед на основен изпускател на язовир „Кричим“, ЯР „Въча“

Кратко описание на обекта

 Язовир „Кричим” е най-долното стъпало на енергийната каскада „Доспат-Въча”. Язовирната стена се намира на 7 km от град Кричим.
Във връзка с безопасната техническа експлоатация на язовирната стена и съоръженията към нея, периодично се извършват огледи на съоръженията под вода. Такива съоръжения в стената на яз. „Кричим“, които не могат да бъдат ревизирани освен под вода са елементите на основния изпускател (ОИ): входяща решетка и стоманобетоновата конструкция около нея.

 

Основно използвано оборудване

  • ROV «SEABOTIX LBV200S²»
  • ROV «SEABOTIX LBV300-5»
  • Инверторен токов бензинов генератор «HONDA»- Japan
  • Подводен оглед на решетки;
  • Подводен оглед на стоманобетонова конструкция;
  • Подводен оглед на панцеровани участъци;
  • Подводен оглед на входни съоръжения на тръба на нивомерно устройство;
  • Изготвяне на доклад с видеоматерил от проведения оглед.
Черноморски Водолазен Център Лого

В света на тишината, говорят действията!

Абонирай се сега

Не пропускайте нашите бъдещи актуализации! Абонирайте се днес!

Copyright © 2023 Черноморски Водолазен Център ООД