“Ремонт на свод на входна шахта на десен основен изпускател и подмяна на метални решетки при входни шахти на ляв и десен основен изпускател на язовир „Голям Беглик“

Кратко описание на обекта

Язовирна стена „Г. Беглик“ е изградена на р. Крива в местността Камен проход, на 300 м преди сливането и с р. Беглишка.

Предназначението на язовир „Г. Беглик“, като част от водноенергийната система „Баташки водносилов път“ /БВП/, е да изравни водите от собствената си водосборна област и от събирателните канали на горния пояс като ги отдаде за използване от централите на БВП.

По язовирна стена „Г. Беглик“ минава пътя от републиканската пътна мрежа между гр. Батак и гр. Доспат.

Язовирната стена е проектирана и изпълнена като тип каменнозидана от едри риолитови блокове. Профилът ѝ представлява трапец с ширина при короната 8 м и ширина при основата 68,3 м.

 

Основно използвано оборудване

 • ROV «SEABOTIX LBV200S²»
 • ROV «SEABOTIX LBV300-5»
 • « KIRBY MORGAN SUPERLITE 27 HELMET»
 • Водолазна „пъпна връв” «AMRONINTL»
 • Подводна ТВ и видео «NOVASUB BULET-Sony Colour Camerа»
 • Станция за наблюдение и надземно визуализиране на извършените подводни огледи или работи «SCC-2DRVL-DVR Novasub 2 Diver radio»
 • Водолазна станция-газово стопанство и комуникация «AMRON AMCOM II»
 • Компресор средно налягане
 • Хидравлична станция
 • Хидравличен перфоратор
 • Хидравличен къртач
 • Хидравлична помпа
 • Инверторен токов бензинов генератор «HONDA»- Japan
 • Модулен понтон
 • Лодка с извънбордов двигател
 • др.
 • Водолазен оглед и почистване на наноси при входни шахти и преход към ляв и десен ОИ
 • Доклад от проведен водолазен оглед
 • Изготвяне на работен проект и ПБЗ и РПОИС за демонтаж на съществуващи, изработка и монтаж на 2 /два/ броя хоризонтална, груба, сегментна, метална решетка, включително и решетката над междинния отвор (над нишите за дамбалкени) на входната шахта при ляв и десен ОИ
 • Изготвяне на работен проект и ПБЗ и РПОИС за демонтаж на съществуващи, изработка и монтаж на 2 /два/ броя хоризонтална, груба, сегментна, метална решетка, включително и решетката над междинния отвор (над нишите за дамбалкени) на входната шахта при ляв и десен ОИ
 • Възстановяване, чрез полагане репаратурни разтвори, геометрията по свода на конуса при входа на десен основен изпускател включващи
 • Монтаж на дървени дамбалкени с размери в/ш/д 25/25/360 cm през междинния отвор за затапване на  вертикалния отвор към входната шахта при десен основен изпускател
 • Доставка и монтаж на нова, съгласно приет на ТС работен проект, Хоризонтална груба сегментна метална решетка, включително и решетката над нишите за дамбалкени при входна шахта на десен ОИ
 • Подводен оглед за установяване състоянието на новомонтираното съоръжение след извършване на пробни изпитания
 • Демонтаж на лява Хоризонтална груба сегментна метална решетка, включително и решетката над нишите за дамбалкени и изнасянето им в близост до язовирната стена
 • Доставка и монтаж на нова, съгласно приет на ТС работен проект, Хоризонтална груба сегментна метална решетка, включително и решетката над нишите за дамбалкени при входна шахта на ляв ОИ
 • Подводен оглед за установяване състоянието на новомонтираното съоръжение след извършване на пробни
 • Доклад със снимков и видеоматериал за изпълнението на всички подводни дейности и резултатите от тяхизпитвания
Черноморски Водолазен Център Лого

В света на тишината, говорят действията!

Абонирай се сега

Не пропускайте нашите бъдещи актуализации! Абонирайте се днес!

Copyright © 2023 Черноморски Водолазен Център ООД